Osteopati - Fysioterapi - Kranio-Sakral Terapi - Biodynamics - Stillness Touch

Osteopati

Osteopati har sin oprindelse i USA og har de senere år vundet stadig større og større indpas i Danmark.

Osteopati kaldes også manuel medicin, er en medicinsk videnskab, som søger at genskabe menneskets korrekte biomekaniske funktion gennem manuel behandling.

I Osteopati undersøger og behandler vi udfra hvordan din krop er opbygget anatomisk og biomekanisk.
I Osteopati ser vi på din krop som en helhed og at den derfor skal betragtes og behandles som sådan.
I Osteopati forudsættes at en normalt fungerende og frit bevægelige krop kan heale/helbrede sig selv. Og at din krops opbygning og funktion er gensidigt afhængige af hinanden.

I Osteopati har vi specialiseret os i at se på, hvordan forskellige systemer og dele af kroppen arbejder og påvirker hinanden. Derfor vil du opdage, at når du får Osteopati behandling undgår du den traditionel symptombehandling.


I Osteopati undersøger og behandler vi i primært 3 af kroppens mange systemer:

 • Bevæge Apparatet  (Muskler, sener, bindevæv, led og nerver)
 • Organ Systemerne (Organer, bindevævshinder)
 • Det Kranio-Sakrale System (Kraniets ledforbindelser, hjernehinder, og korsben)


Der findes et væld af teknikker indenfor Osteopati, fra meget bløde tryk og træk , til mere ”hårde” teknikker som manipulation.

Søren har læst Osteopati i 5 år på IAO ( School of International Association of Osteopathie)


Du kan læse mere om Osteopati under ”histiorien bag ”her på hjemmesiden

Fysioterapi


I 1999 blev Søren Manscher autoriseret Fysioterapeut, og tilbyder med flere års erfaringer fra klinikarbejde, fysioterapi uden overenskomst med sygesikringen
 

Hvad er fysioterapi?

Fysioterapiens fokus er mennesket i bevægelse,
 bevægelse som problem og bevægelse som mulighed og virkemiddel.Fysioterapi er et selvstændigt teoretisk og praktisk sundhedsfag.
Det videnskabelige grundlag for fysioterapi er sundhedsvidenskab, naturvidenskab, bevægelsesvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora.
For fysioterapeuter er udgangspunktet, at kroppen skal fungere bedst muligt hele livet.
I kroppen foregår bevægelse på mange planer. Lige fra væskernes bevægelse over cellemembraner, over det enkelte leds eller muskels bevægelse, til komplekse bevægelses funktioner hvor hjernecentre, nerver, muskler og led skal fungerer som en enhed. I fysioterapi arbejdes på alle disse niveauer af bevægelser.
I Fysioterapi betragtes kroppen, som en del af det hele menneske, hvor krop og psyke hænger tæt sammen.


 

Hvem har brug for fysioterapi

Spændinger i skuldre og nakke af at sidde for længe ved computeren?
Smerter i knæet efter en fodboldkamp? Ondt i ryggen af at løfte tunge flyttekasser?
De fleste har mærket, at det ikke er ligegyldigt, hvordan vi behandler vores egen krop.
For nogle mennesker slider daglige uhensigtsmæssige bevægelser og arbejdsstillinger så meget på kroppen, at der opstår alvorlige skader, som kræver professionel hjælp.
Andre er uheldige at komme akut til skade ved for eksempel sport og ulykker og har brug for genoptræning. Det er blot nogle af de situationer, hvor fysioterapi kan hjælpe mennesker videre.

 

Fysioterapi i praksis

I Klinik for ManuelBehandling arbejder Søren med fysioterapi, som et unikt udgangspunkt til gennem øvelser og træning, at motiverer og give den enkelte hjælp til selvhjælp.
Med udgangspunkt i Mc-kenzie, træningsterapi og stabilitetstræning, udformes træningsprogrammer, der er skræddersyet til den dine problemstilling.

Kranio Sakral Terapi

Kranio-Sakral terapi

Navnet Kranio-Sakral terapi kommer af ordene:

Kranio = kraniets knogler
Sacral = korsbenet i bækkenet, der på latin hedder sacrum
Terapi, som i denne sammenhæng står for behandling


I praksis arbejdes der både med knogler, bindevæv og væsker.

Hjernen og rygmarven udgør tilsammen centralnervesystemet, som ligger i cerebrospinalvæsken (hjernevæsken) godt beskyttet af membraner, kranieknogler og rygsøjlen.

Kroppen har sin hjerterytme og sin vejrtrækningsrytme, som alle kender. Men kroppen har også en mere subtil rytme kaldet kranierytmen, som skaber et flow i cerebrospinalvæsken, og som sikrer optimal funktion af vores nervesystem.

Skader i Kranio-Sakralsystemet kan medføre nedsat flow og dermed føre til ubalancer i nervesystemet og kan således være årsag til en lang række fysiske såvel som psykiske problemer. Skader kan opstå gennem hele livet – fra fødslen, hvor barnets kranie bliver trykket, til slag på hoved og haleben ved fald, tandretning og tænder der bliver fjernet og meget andet, der alt sammen kan forårsage ubalancer i vores Kranio-Sakrale system.

Det optimale flow for den enkelte kan reetableres og støttes gennem Kranio-Sakral terapi, hvor behandleren arbejder med helt lette greb og tryk forskellige steder på kroppen. Dels på selve kraniet, men også langs rygsøjlen og på bækkenet. Selv behandling på fødder og ankler, kan påvirke kranierytmen.

Kranio-Sakral Terapi er en blid, behagelig og bemærkelsesværdig behandling.

Behandleren synes næsten ikke at berøre klienten, og alligevel tager kroppen imod med åbne arme - lukker behandlingen indenfor. Det er som om kroppen kan mærke, at den her kan hente en helt ekstraordinær støtte og ro.

Nervesystemet er Kranio-sakral terapiens domæne - det er her, at den for alvor har noget ganske enestående at tilbyde. De forskellige dele af nervesystemet kræver forskellige tilgange.

Kranio-sakral terapi er specialdesignet til at optimere de enkelte dele, og derved skabe bedre omstændigheder for hele kroppen, hvis velbefindende er uløseligt forbundet til
nervesystemet.


Hvad kan vi hjælpe med?

 • Led- og muskelsmerter
 • Hovedpine & migræne
 • Nakke/Piskesmæld"
 • Manglende energi, depression & angst
 • Stress - fysisk og psykisk
 • Piskesmæld og hjernerystelse
 • Ar & arvæv
 • Hold i nakken/ryggen, stiv nakke/ryg
 • Iskias-smerter og bækkenproblematikker
 • Skuldersmerter & frossen skulder
 • Idrætsskader
 • Musearm & Golf/tennisalbue
 • Hormonelle ubalancer, herunder menstruationssmerter
 • Kæbespændinger og problemer med bidefunktion/tandstilling
 • Indlærings-, hukommelses- og koncentrationsbesvær
 • Svimmelhed og tinnitus
 • Uro og søvnbesvær
 • Mave- og fordøjelsesproblemer
 • Uforløste chok og traumer i kroppen

Dynamic Stillness School v. Giorgia Milne: Stillness Touch - Initiatory course. Stillness Touch - Mentor course.

Biodynamics er en gren indenfor Kranio-Sakral Terapi (KST). Den er endnu ikke meget udbredt i Danmark, men vinder mere og mere frem i England, Tyskland, Italien og USA. Den starter, hvor KST’s skaber Dr. William G. Sutherland sluttede - efter 54 års fordybelse. Dr. Sutherland var i begyndelsen meget fysisk og meget aktiv, når han behandlede - han "gjorde" en masse ved klientens system. Gennem årene blev han mere og mere blid og skiftede sit fokus til mere at lytte til klientens system med sine hænder. Herved opdagede han, at klienten faktisk allerede havde en "indbygget" behandlingsplan klar, og at den var parat - når han var parat! Han talte om, at vi som behandlere skulle "Trust The Tide" The Tide værende de selvregulerende mekanismer, som kroppen besidder.

 Mange mennesker lever et liv, hvor deres nervesystem er mere eller mindre overbelastet. Dette kan skyldes mange ting - vores arbejdsliv, familieliv, personlige udfordringer, opvækst og i det hele taget den måde og det tempo, som vores verden udspiller sig på og i. Et overbelastet nervesystem kan også stamme fra sygdom, ulykker (piskesmæld, hjernerystelse, fald, slag, operationer mm), manglende søvn, kostvaner og meget andet. Hvis vores nervesystem altså allerede er overbelastet, har det meget knappe ressourcer til yderligere belastninger. Og behandling, som henvender sig direkte til nervesystemet, kan fra nervesystemets side opleves som en art belastning. Hvis behandlingen derimod henvender sig til de mekanismer, som har skabt nervesystemet, er det i langt højere grad i stand til at tage imod behandlingen. Det er en mere indirekte måde, men i mine øjne udpræget mere skånsom og præcis, idet fokus nu er på årsagsniveauet, og ikke blot symptomet. 

Hvis du har fået lyst til at læse mere, kan jeg anbefale:   http://dit-fri-rum.dk/som-traeerne-i-skoven/

PISKESMÆLD OG WHIPLASH

Piskesmæld, eller whiplash, kan være svær at diagnosticere. Ofte efterlader piskesmæld ikke røntgen-synlige mèn, og det er derfor svært at få en håndgribelig diagnose. Det kan forekomme grotesk, idet symptomerne til et piskesmæld er utallige. Disse symptomer kan være så voldsomme, at de uundgåeligt bliver omdrejningspunktet i den piskesmældsramtes liv. De er til stede dag og nat, og når smerteligt ud i alle livets forgreninger. Men piskesmæld findes også i mildere udgaver – nogle så afdæmpede, at personen slet ikke har tænkt på piskesmæld som årsag til deres gener. De er i stand til at leve et forholdsvis normalt liv, hvor de blot oplever piskesmældets efterdønninger som værende en del af tilværelsen.

Piskesmæld kan have flere årsager – den mest kendte er trafikulykker. Ved f.eks. påkørsel udsættes nakken for stor belastning på grund af hovedets voldsomme bevægelser. Disse pludselige bevægelser påvirker knogler, muskler og bindevæv omkring det vigtige led mellem kraniet og 1. nakkehvirvel. Andre årsager til piskesmæld kan være fald, slag, fødselsskader og kraftige skub og ryk.

Symptomerne ved piskesmæld er mangeartede, men blandt de hyppigste er Nakkesmerter, Hovedpine, Svimmelhed, Synsforstyrrelser, Føleforstyrrelser, Træthed, Søvnbesvær, Kæbesmerter, Koncentrations- og Hukommelsesbesvær, Indlæringsvanskeligheder, Tinnitus, Støjsensibilitet, Balancebesvær, Stivhed m.m.

Kranio-Sakral Terapi arbejder meget blidt med piskesmæld. Denne nænsomme tilgang gør, at kroppen ikke føler sig yderligere truet ( kroppen oplever piskesmældet som en konstant trussel ). Respekten for kroppens nuværende tilstand er helt central ved behandling af piskesmæld – ved behandling i det hele taget! De enkelte teknikker varierer fra behandling til behandling, men generelt vil fokus være på leddet mellem kraniets og 1. nakkehvirvel, bestemte halsmuskler, rygsøjlen og ganen. Afspændes og re-balanceres disse kerne-områder, vil det ofte føre til en markant forbedring. Hele systemet vil kunne slippe ud af den konstante spændingstilstand, og således være i stand til at vende tilbage til mere bevægelighed og frihed.

Senetens Behandling

I 2004 blev Søren uddannet Senetens Behandler fra Eilbygaard

Sene-ten referer til små TEN-formede sanselegemer, som sidder i alle kroppens sener. Senetensbehandling tager udgangspunkt i tryk på disse små følelegemer hvorved en gammel kendt refleksmekanisme(den antimyotatiske refleks) bliver udløst.

Den Antimyotatiske reflek fungerer som et led i styringen og koordinering af vores bevægelser i kroppen, og virker ved tryk- og strækpåvirkning i overgangen mellem muskler og sener. Hvor den myotatiske refleks får musklen til at spænde op, får den antimyotatiske refleks musklen til at slappe af.

Det specielle ved senetens behandling er altså at når senen modtager et udefra kommende tryk under behandlingen, udløser nervesystemet en besked, som får den tilhæftende muskel til at slappe af.

Når musklen afspændes opstår der en ændret trækkraft på vores led og knogler og dette har afgørende betydning for følelsen af velvære i ryg, ben og arme.

Læs mere på
www.eilbygaard.dk

Søren bruger teknikkerne fra senetensbehandling som en intergreret del af sin behandling, som forebyggende i virksomheds aftaler og som selvstændig behandlingsform